รายละเอียดกิจกรรม

     
 
ผู้ประกาศ : ปัทมา อมาตยคง
กิจกรรม : [การเรียนการสอน>สอนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน>LEC (แพทย์ใช้ทุน)>]
วัน/เวลา ทำกิจกรรม : 21 ธ.ค. 2555     เวลา 13:00 - 17:00 น.
เรื่อง : พญ.ธนพร นิมิตรบัญชา posterir shoulder, pectoral region and brachium
รายละเอียด :